Advies, Werving en Selectie

De primaire activiteit bij de oprichting van Gok Plaza was het werven en selecteren van middelbaar en hoger opgeleid personeel. En nu, tien jaar later, is het juist deze beproefde methodiek die de consultants de ruimte biedt voor de nodige creativiteit. Daarbij staat de ervaring die we hebben in tal van bedrijfstakken, marktsegmenten, regio's en functie-soorten aan de basis van het advies rondom de invulling van de vacature.
Vissen naar talent... Een goed advies vereist van de consultant niet alleen een goed inzicht in de bedrijfsorganisatie en -cultuur van de opdrachtgever, maar ook het vermogen om op een heldere, professionele wijze de capaciteiten, wensen en motivatie van een kandidaat op waarde te beoordelen. Het is deze discipline ‘Werving & Selectie' die wekelijks met vele advertenties is te vinden in de regionale en landelijke kranten, vakbladen en overige media. De opgebouwde bekendheid van én vertrouwdheid met ons advertentiekader verhoogt de attentie-waarde van de betreffende vacature aanzienlijk.